De mens is het enige dier dat zich als een beest gedraagt. (WL Brugsma)