Er zijn maar twee problemen: of er is iets wat we niet willen of we willen iets wat er niet is